Bovenbouw bouwt relevante gebouwen die de juiste dingen vertellen over de stad. Bovenbouw maakt zo architectuur die zichzelf is, wars van het krampachtig verlangen avant-garde te zijn.

team

 • Dirk Somers

 • zaakvoerderprincipal

 • dirk@bovenbouw.be
 • Dirk Somers (°1976) studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw en Ruimtelijke ordening in Leuven. In 1999 wordt hij Jonge Vlaamse Ontwerper in het kader van de eerste Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. In 2001 richt hij het bureau Huiswerk Architecten op, samen met Erik Wieërs. Dirk Somers doceert sinds 2003 Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft en is sinds 2011 professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift Oase of geeft hij thematische lezingen over onderwerpen als tektoniek, materialisatie of stedelijke architectuur. In 2011 richt hij een nieuw bureau op: Bovenbouw Architectuur. Met Bovenbouw Architectuur stelde hij reeds werk tentoon op de Biënnale van Venetië (2012), in de "Architekturgalerie" München (2013) en in de Singel in Antwerpen (2014). Dirk Somers (°1976) studied architecture in Antwerp and Milan and graduated in Urban and Environmental Planning at KULeuven. In 2001 he set up Huiswerk Architecten together with Erik Wieërs. As a passionate designer, he has built a repertoire with Huiswerk Architecten that receives both national and international acclaim. He regularly holds lectures or publishes essays on topics such as tectonics, representation and urban architecture. Since 2003 Dirk Somers is teaching Architectural Design at Delft University of Technology. From September 2011 on he is also design professor at Ghent University. In 2011, Huiswerk Architecten ceased to exist and Dirk Somers set up a new office: Bovenbouw Architectuur. Bovenbouw Architectuur recently exhibited at the Venice Biënnale (2012), at the Architekturgalerie München (2013) and in the Singel in Antwerp (2014).

 • Isabel Dedeurwaerdere

 • projectarchitectproject architect

 • isabel@bovenbouw.be
 • In 2004 behaalt Isabel het diploma ir.Architect aan de RUGent, in 2005 voegt zij daar het masterdiploma Stedenbouw en Ruimtelijke ordening van de KULeuven aan toe. Zij start haar stageperiode bij Architettura en vervoegt in 2006 het team van Huiswerk Architecten. Als projectarchitect maakt zij daar deel uit van het team rond een vastgoedproject voor de heraanleg van het stadcentrum in Asse. Zij volgt de volledige uitvoering van een vormingscentrum voor jongeren te Destelheide op en staat mee aan de wieg van een school voor bijzonder onderwijs te Rumst. Bij Bovenbouw begeleidt ze dit project tot de oplevering. Momenteel is zij projectarchitect voor een project van 61 sociale woningen in opdracht van Geelse Huisvesting en zij maakt deel uit van het team dat instaat voor de opmaak van een masterplan voor de Paterssite in Sint-Niklaas.Isabel Dedeurwaerdere graduates from Ghent University in 2004 as a Civil Engineer Architect and additionally she gets a Master of Urbanism and Strategic planning at the Faculty of Engineering of the K.U.Leuven. From 2005 until 2006 she works as a trainee for Architettura, Ghent, in 2006 she starts working for Huiswerk Architects. During her time at Huiswerk Architects Isabel is involved in the design process of student housing in Ghent and the new Hopmarkt in Asse. She is responsible for the complete process starting from the design until completion of an education centre in Destelheide and a primary school in Rumst. At the moment Isabel is the project architect for a social housing project commissioned by Geelse Huisvesting and she is working on a masterplan for the Paterssite in Sint-Niklaas.

 • Merijn Muller

 • projectarchitectprojectarchitect

 • merijn@bovenbouw.be
 • Merijn Muller studeert industrieel ontwerpen en architectuur in Delft en behaalt zijn MSc. titel in 2009. Tijdens zijn studie loopt hij stage bij Kossmann.deJong in Amsterdam en Stephen Taylor Architects in Londen. Als medewerker bij Huiswerk Architecten leverde hij een bijdrage aan de ontwerpfase van het project Kantienberg in Gent. Daarnaast werkte hij intensief aan het ontwerp voor de uitbreiding en heraanleg van het stadscentrum in Asse. Als projectarchitect bij Bovenbouw Architectuur stond hij in voor de uitbreiding van een familiewoning in Mortsel en de heraanleg van een containerpark in Berchem. Momenteel is Merijn projectarchitect voor een brede school in Berlaar, een containerpark in Borgerhout en een stadsvernieuwingsproject op de Tinelsite in Mechelen.Merijn Muller studies industrial design and architecture at the Delft Technical University and graduates with a Master of Sciences in Architecture in 2010. During his study he works as a trainee for Kossmann.deJong in Amsterdam and Stephen Taylor Architects in London. As a collaborator of Huiswerk Architects he participated in the design process of the new Hopmarkt in Asse and he was project architect for a house extension in Mortsel. At Bovenbouw Architects he is leading the design of a community school in Berlaar and he is project architect for a recycle centre in Borgerhout and a city development project in Mechelen.

 • Eline Aerts

 • projectarchitectproject architect

 • eline@bovenbouw.be
 • In 2009 behaalt Eline de Master in de Architectuur aan het Henry van de Velde instituut, Antwerpen. Tijdens haar stageperiode bij Huiswerk werkte zij mee aan een vastgoedproject in het centrum van Asse en assisteerde ze bij de werfopvolging van een BSBO school te Rumst. Ook stond ze in voor het ontwerp van een brandweervoorpost te Berendrecht. Bij Bovenbouw volgde zij dit project als projectarchitecte tot aan de oplevering op. Daarnaast stond zij in voor de bouwaanvraag en het uitvoeringsdossier van de ver(nieuw)bouw van een politiekantoor. Momenteel is Eline projectarchitecte van een winnend wedstrijdontwerp voor een communicatiecentrum voor een opslagplaats van laag radio-actief afval in Dessel.
  After an exchange program in Montpellier, Eline graduates in 2009 with a master of Architectural sciences at the Henry van de Velde institute, Antwerp. During her internship at Huiswerk Architects, she assisted at the design process of a large-scale housing project in the city centre of Asse together with the supervision of the building site of a primary school in Rumst. She was responsible for the design of a firestation in Berendrecht and at Bovenbouw she continued the supervision of this project as a leading architect. This project is finished now. Currently she is the leading architect of a winning competition-entry for a communication centre for low radioactive waste storage.

 • Wim Boesten

 • projectarchitectproject architect

 • wim@bovenbouw.be
 • Wim Boesten behaalt zijn MSc titel architectuur aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Tijdens zijn studie loopt hij stage bij Crepain Binst Architecture te Antwerpen. Zijn loopbaan begint bij Huiswerk Architecten waar hij een bijdrage levert aan onder meer de werfopvolging van het project Kantienberg in Gent. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inzending van de Open Oproep kandidatuur voor de nieuwbouw van de scholengemeenschap Pius X.
  Voor Bovenbouw Architectuur stond hij initieel in voor de werfopvolging van fase 1 van het project Regatta op Linkeroever en was hij projectleider van een project voor vier urban villa’s te Vilvoorde. Beide projecten zijn intussen opgeleverd. Momenteel is hij projectleider van de basis- en kleuterschool te Kapelle-op-den-Bos en een woonzorg- en dienstencomplex in Oostende.
  Wim Boesten obtaines his MSc title architecture at the Technical University of Eindhoven. During his studies he works as a trainee at Crepain Binst Architecture in Antwerp. At Huiswerk Architects he contributes to the site inspection of the student housing project Kantienberg in Ghent. He is also responsible for the submission of the Open Call candidacy for the construction of the school Pius X.
  At Bovenbouw he has been working on a project of four urban villas in Vilvoorde and a housing project on Antwerp-Leftbank. Both projects are finished. At the moment he is project-architect of a primary and nursery school in Kapelle-op-den-Bos and Sint-Katelijne-Waver and an elderly home in Ostend.

 • Gosia Olchowska

 • projectarchitectprojectarchitect

 • gosia@bovenbouw.be
 • Na architectuurstudies aan de Technische Universiteit van Wroclaw, Polen behaalt Gosia in 2007 haar Master in de Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Als medewerker van Muur Muur Architecten (2011-2010) en de vylder vink taillieu (2010-2008) is Gosia verantwoordelijk voor de opvolging van verschillende verbouwingsprojecten. Voor Bovenbouw werkte Gosia aan het voorontwerp en voorstudiedossier van een Scholen van Morgen-project in Sint-Katelijne-Waver en een renovatieproject van 3 historische gebouwen in het centrum van Antwerpen. Begin 2014 was Gosia verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de Pasticcio-tentoonstelling in de Singel in Antwerpen. Zij staat in voor de grafische ondersteuning en presentatietechnieken bij lopende projecten en onderzoeken waaronder "Collectief wonen in Vlaanderen".After studying architecture at the Technical University of Wroclaw, Poland, Gosia achieves in 2007, her Master of Architecture at the Technical University in Delft. As an employee of Muur Muur Architects (2011-2010) and the vylder vink taillieu (2010-2008) Gosia was responsible for the supervision of various remodeling projects. For Bovenbouw Architecture Gosia worked on the preliminary study and file of a Scholen van Morgen-project in Sint-Katelijne-Waver and a renovationproject of three historic buildings in the city center of Antwerp. Beginning 2014 Gosia was responsible for the organisation and visualisation of the Pasticcio exhibition in the Singel, Antwerp. She provides graphical material for ungoing projects, contests and studies such as a study for "Living in Flanders".

 • Sander Laureys

 • projectarchitectprojectarchitect

 • sander@bovenbouw.be
 • In 2007 studeert Sander Laureys af aan het Henry Van de Velde instituut, Antwerpen, aansluitend behaalt hij een postgraduaat Stedenbouw aan de ETH Zurich. Na zijn studies werkt hij gedurende een periode van 4 jaar voor noAarchitecten in Brussel, waar hij als projectarchitect instaat voor de bouw van de nieuwe rechtenfaculteit in Hasselt. Daarnaast levert hij een bijdrage aan verschillende projecten, zoals de renovatie van het Flanders Fields Museum te Ieper en het nieuwe archief en de leesruimtes van het museum Plantin Moretus in Antwerpen. In 2012 start hij bij Bovenbouw Architectuur. Momenteel is Sander projectarchitect voor een woningbouwproject in Deurne en een renovatie van 3 historisch waardevolle panden in Antwerpen-centrum.In 2007 Sander Laureys graduates from the Henry Van de Velde Institute, Antwerp and in 2008 he obtains a postgraduate in Urbanism at the ETH Zurich. After his studies he works for a period of 4 years for noAarchitecten in Brussels. where he, as a projectarchitect, is responsible for the construction of the new Law Faculty in Hasselt. He contributes to various projects such as the renovation of the Flanders Fields Museum in Ypres and the new archive and the reading rooms of the Museum Plantin Moretus in Antwerp. In 2012 he starts at Bovenbouw Architecture. Sander is currently project architect of a housing project in Deurne and a renovation project of 3 historical buildings in Antwerp.

 • Marius Grootveld

 • projectarchitectprojectarchitect

 • marius@bovenbouw.be
 • Marius behaalt zijn propedeuse werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Amsterdam en studeert vervolgens architectuur aan de TU Delft en in Chicago. Tijdens zijn studie is hij gastdocent digitale presentatietechnieken bij de vakgroep Media aan de TU Delft. In 2012 studeert hij af met een project over de potentie van het bewust ontwerpen met veroudering. Vervolgens werkt hij twee jaar voor Suboffice Architecten. Daar levert hij een bijdrage aan studies rond de stadswijken Oud-Crooswijk en Haarlem Oost. In augustus 2012 vervoegt Marius Bovenbouw Architectuur. Daar neemt hij deel aan 3 ontwerpwedstrijden: één voor de ontwikkeling van een studentencampus van de Universiteit Antwerpen en twee andere voor een reeks sociale woningen te Antwerpen-Linkeroever en Geel. Momenteel werkt hij mee aan de uitvoering van het project sociale woningbouw in Geel.Marius obtaines a degree in mechanical engineering at the University of Amsterdam and then studies architecture at TU Delft and in Chicago. During his studies, he is a guest lecturer of digital presentation techniques at the Department of Media at TU Delft. In 2012 he graduates with a project on the potential of designing with a realistic approach to ageing. It is one of the 27 projects presented at the National Archiprix exhibition. He works during two years for Suboffice Architects. There he contributes to studies on the districts Oud-Crooswijk and Harlem-Oost. In June 2012 Marius works for Bovenbouw Architecture on a presentation model of the police station Schoten. Besides he takes part in 3 competitions, one for the design of a student campus of the University of Antwerp and two social housing projects in Antwerp and in Geel of which the latter was won. Currently he is working on the realisation of this project.

 • Carole Boeckx

 • projectarchitectprojectarchitect

 • carole@bovenbouw.be
 • Na het behalen van haar Master of Science in de Architectuur aan de Artesis Hogeschool Antwerpen, werkt Carole van 2011 tot 2012 bij Happel Cornelisse architecten in Rotterdam. Vanaf eind 2012 tot juni 2013 werkt Carole bij Planners in Antwerpen, om vervolgens in juli 2013 bij Bovenbouw Architectuur te beginnen. Bij Bovenbouw Architectuur staat Carole mee in voor de uitwerking van het uitvoeringsdossier van een renovatieproject van 3 historisch waardevolle panden in het centrum van Antwerpen. Verder is zij projectarchitecte voor de herontwikkeling van het bouwblok Falconrui-Zeemanshuis, een project dat recent gewonnen werd in samenwerking met Caruso St John, ONO Architectuur en Rapp+Rapp.After obtaining her degree of Architecture in 2011 at the Henry Van de Velde Institute of Antwerp, she starts working for Happel Cornelisse architects in Rotterdam. From the end of 2012 until June 2013 Carole works for Planners, an office for architecture, landscaping and strategic planning. August 2013 she starts working for Bovenbouw on a renovation project of 3 historically valuable buildings in Antwerp. Furthermore, she is projectarchitect for the winning project for the redevelopment of the building site Falconrui - Zeemanshuis in Antwerp, in collaboration with Caruso St John, ONO Architecture and Rapp+Rapp.

 • Joni Nieuwenhuysen

 • projectarchitectprojectarchitect

 • joni@bovenbouw.be
 • In 2004 studeert Joni af als burgerlijk ir. Architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Aansluitend doorloopt zij haar stageperiode bij Jo Crepain in Anwerpen, om in 2006 de architectenvennootschap Planners te vervoegen voor een periode van 8 jaar. Tot 2008 combineert zij deze functie met een gedeeltelijke aanstelling bij Gert Somers, ir.Architect. In september 2013 start Joni bij Bovenbouw Architectuur, waar zij in eerste instantie mede-verantwoordelijk is voor de afwikkeling van het aanbestedingsdossier van een school in Sint-Katelijne-Waver. Momenteel is zij projectarchitect voor een school in Edegem en zij assisteert bij de uitwerking van het dossier voor een communicatiecentrum voor een opslagplaats van laag radio-actief afval in Dessel.Joni graduates from Brussels University as a Civil Engineer Architect in 2004. She first starts working as a trainee at the office of Jo Crepain in Antwerp. In 2006 she joines Planners, an office for architecture, landscaping and strategic planning until July 2013. For 2 years, she combines this with working partially for Gert Somers, Architect. September 2013 she starts working for Bovenbouw on the Scholen van Morgen cluster, with at first instance a focus on a school in Sint-Katelijne-Waver. At the moment she is projectarchitect for a school in Edegem and she is assisting at the design of the communication centre for low radioactive waste storage.

 • Reinaart Vandersloten

 • assistent-ontwerperassistant-designer

 • reinaart@bovenbouw.be
 • In 2013 behaalt Reinaart het diploma ir.Architect aan de KULeuven. Tijdens zijn MSc kiest hij voor de optie stedelijk project en maakt hij zijn masterthesis in ontwerpstudio Brooklyn At Work o.l.v. Tom Thys en Ward Verbakel. Aansluitend wordt hij toegelaten tot de Voortgezette Opleiding Meubelontwerp aan Thomas More Mechelen. Als ontwerper staat hij op DMY Berlin en Interieur Kortrijk. Tijdens zijn studies werkt hij bij MikeViktorViktor architecten en Danny Venlet Interior Architecture. In 2014 start hij zijn stage bij Bovenbouw.Reinaart Vandersloten graduates from Leuven University in 2004 as a Civil Engineer Architect. During his Master he chooses the option of Urban Design in the design studio Brooklyn at work, guided by Tom Thys and Ward Verbakel, where he completes his Master thesis. Next he continues studies of furniture design at the Thomas More institute in Mechelen. He then participates at DMY Berlin and at the interior biennale Kortrijk. During his studies he works as a trainee for MikeViktorViktor architects and Danny Venlet Interior Architecture. In 2014 he starts working for Bovenbouw.

 • Bram Van den Brande

 • assistent-ontwerperassistant-designer

 • bram@bovenbouw.be
 • Na een zomerstage in 2013 voor Brussels Cooperation Architects in Muyinga,Burundi behaalt Bram zijn diploma Architectuur aan de campus Sint-Lucas Gent, KULeuven. In januari 2015 vervoegt hij Bovenbouw Architectuur.After an internship in Muyinga, Burundi in 2013 for Brussels Cooperation Architects, Bram graduates in 2014 at the Luca school of Arts. In january 2015 he starts working for Bovenbouw.

 • Brecht

 • assistent-ontwerperassistant-designer

 • Casier
 • In 2015 behaalt Brecht zijn diploma Architectuur aan de campus Sint-Lucas Gent, KULeuven. In september 2015 vervoegt hij Bovenbouw Architectuur.Brecht graduates in June 2015 at the Luca school of Arts. In September 2015 he starts working for Bovenbouw.

 • Eva Wollaert

 • office manageroffice manager

 • eva@bovenbouw.be
 • Start in 2010 bij Huiswerk Architecten als deeltijds office-manager. Zij staat in voor administratie, facturatie, aankoop van materialen en het updaten van portfolio en website. In 2011 vervoegt zij Bovenbouw Architectuur.Starts to work at Huiswerk Architects as part-time office manager. In 2011 she joins Bovenbouw Architecture where she is responsible for administration, billing, purchasing materials and updating portfolio and website.

terug naar bovenbouw back to bovenbouw