Drie Platanen, Oostende

07.08.2017

Voortgang van de werken aan het woonzorg- en dienstencomplex in Oostende.