Postmodern legacies

04.08.2018

Interview met Geoff Shearcroft naar aanleiding van de tentoonstelling: “The Return of the Past: Postmodernism in British Architecture”.

Zaterdag 04/08/2018, Sir John Soane’s Museum, Londen

Postmodern legacies