Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap

11.10.2019

Sint-Monica vzw krijgt de titel van Architectuur laureaat voor het Woonzorgcentrum “Drie Platanen” in Oostende.

Foto: Stijn Bollaert

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap