Herontwikkeling site Agfa Gevaert

2010

Studie voor Vanhaerents, projectontwikkelaar

Ontwerpteam: Dirk Somers, Pieter Eeckeloo, Elke Hoendervangers

Een voormalig industrieterrein in Mortsel, tussen een oude spoorwegberm en het fort II.

Een enorm bouwblok

Het bouwblok bevat een aantal industrieterreinen, clusters woningen en kleinere magazijnen.

De site maakt deel uit van de oude fortengordel rond Antwerpen. Stelselmatig is deze militaire fortengordel omgezet in recreatieve zones.

De Agfa-site, begrensd door de spoorwegberm en het fort.

We zien het gebied als een potentiële schakel tussen de 2 groenelementen. Het terrein moet echter als woongebied worden herontwikkeld.

Wij halen onze inspiratie uit de tuinwijk Elsdonk, die als arbeiderswijk rond het bedrijf Agfa Gevaert geconcipieerd is. De tuinwijkjes zijn opgehangen aan groene binnengebieden, 'closes'.

We stellen voor het groengebied te ontwikkelen als een reeks groene schakels. Door het principe van het groene binnengebied te verschalen tot een grotere maat, krijgt het een publieke gedaante.

We beginnen met een grote groene zone, met enkel aan de randen bebouwing.

Het abstracte schema wordt verfijnd door de ingangen van het gebied te markeren. Elke ingang wordt gekenmerkt door een wijde voorzijde die uitgeeft op een smalle toegang.

Door de groene plek op nog twee plaatsen te vernauwen ontstaat een schakel van groene ruimten. Deze sequens drukt nog beter deze verbinding uit en maakt het mogelijk dat meer gebouwen een direct contact hebben met het groen. Daarenboven ontstaat er een hiërarchie van grotere en kleinere plekken, wat het gebied bevattelijk maakt.

Elke groene kamer krijgt een wadi en op strategische plaatsen een aantal forse bomen. Tussen de straat en de groene kamer bevindt zich telkens een voorhof.

Door de overgangen tussen de drie grote groene plekken te markeren met hogere gebouwen ontstaat er een bindend element op schaal van de ganse plek. Tussen elke grote groene kamer is er een kleine formele plek op de overgang, een poort. Het idee van de poort zorgt voor continuïteit en versterkt het gevoel van de ruimtelijke sequens.

De randen worden afwisselend opgevat als rijwoningen met tuinen en appartementen. De rijwoningen komen vooral voor in de lange zijden, de appartementen in de hoeken.

Onder de “poorten” wordt ondergronds geparkeerd. Langs de lussen is er plaats voor bezoekersparkeren.

Elke groene kamer wordt bereikt door gemotoriseerd verkeer met een lus. Een fietspad meandert doorheen het totale gebied.

Overzichtsbeeld.

Referentiebeelden voor de groenzones.

Een schematische voorstelling van elke kamer met een eigen identiteit.

De kamers benoemd.

Zicht op het Forthof met doorkijk naar het Gevaerthof.
Beeld door Sannah Belzer

terug naar bovenbouw back to bovenbouw