Typologisch onderzoek brede school

2011

Ontwerpend onderzoek in opdracht van Stichting Mevrouw Meijer voor de stad Almere (NL)

Ontwerpteam: Dirk Somers, Merijn Muller en Wim Boesten

met hulp van het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Een studie voor de stichting Mevrouw Meijer en de stad Almere (NL) naar de 'brede school'.
We delen een waardering voor de autonomie van de school; de brede school is een goed concept maar de school moet een wereld op zichzelf kunnen blijven.

We kijken opnieuw naar de historische figuur van de school.
Over het algemeen een autonoom gebouw op een ommuurde locatie.
Een wereld op zichzelf.

Gedurende de 20e eeuw verzamelde de school nieuwe programma's op haar site, zoals een kantine en een gymzaal. Tegelijkertijd ontstonden er relaties met programma's buiten haar grenzen, zoals dagopvang en welzijnswerk.
De heldere typologie van de 19e eeuw kwam geleidelijk aan onder druk te staan.

Het 21e eeuwse model van de brede school probeert al deze programma's samen te ballen in één gebouw.
Deze ambitie vraagt om een nieuwe typologie waarin de school een duidelijke plaats krijgt.

We stellen voor de school opnieuw een autonome, heldere en representatieve positie te geven.
De overige programma's liggen als een muur rond de school en vormen de overgang naar de buitenwereld.

Een mooie referentie: De openluchtschool van Duiker in Amsterdam-Zuid.

Een typologische variatie van het model: een stedelijke situatie met hoge dichtheid.
Woningen op een plint van randprogramma.

Een typologische variatie van het model: een rurale context en lossere omgang met de rand.

Een typologische variatie van het model: een andere culturele omgeving.

Het typologische model toegepast in 'de Laren': een uitbreiding van een jaren '80 wijk in Almere.
De school voegt zich in een masterplan van INBO.

Het masterplan maakt gebruik van het 'bouwblok in een bouwblok' principe.
De school is gedacht als een 'school in een bouwblok in een bouwblok'.

De school als een autonome figuur in een ommuurde tuin.
Het extra programma ligt er als een rand omheen. De rafelige omranding relateert zich aan de suburbane context.

De rand heeft verschillende adressen, gelegen aan de ventweg.

Alle onderdelen van de brede school die niet direct met lesgeven te maken hebben zijn ondergebracht in de rand; de school blijft als verzameling lokalen over.
De 'brede school' wordt 'smalle school'.

Beeld van de inkom naar de tuin en de school.
Hier begint het domein van de kinderen.

Beeld vanaf de ventweg naar de school.
Doorzichten in de rand maken discrete relaties met de buitenwereld.

Beeld vanuit de tuin naar het medisch centrum.
Galerijen zorgen voor de gepaste afstand tussen de school en de overige gebruikers.
De tuin bemiddelt tussen school en rand.

Het domein van de school omvat het gehele binnengebied.
De tuin bevat ruimte voor speeltoestellen, schooltuintjes en een peuterspeelzaal.

Het schoolgebouw.
Voorstel voor de lokalen van de onderbouw op het gelijkvloers.
Een ritmische gevel en karakteristieke kern bepalen de indeling.

Eerste verdieping voor de bovenbouw.
Het schoolgebouw is teruggebracht tot een verzameling lokalen: alleen de meest noodzakelijke functies zijn opgenomen.

Dakverdieping met een aantal gedeelde ruimtes.

De school uitgekleed.
Pedagogische modellen wisselen sneller dan architectuur kan volgen.
We stellen een karakteristiek casco voor dat verschillende indelingen over de tijd toelaat.

Alternatieve indeling met verschillende klasgroottes.

Alternatieve indeling volgens Freinet of Steiner

Beeld van de traphal.
Het gebouw heeft een tweetal trappen, één met steile en één met flauwe helling.
Zo zijn verschillende routes doorheen het gebouw mogelijk.

De gevel: een generiek grid aangekleed door gebruik.

De school gezien vanaf de rand.

terug naar bovenbouw back to bovenbouw