Jaarboek Architectuur in Vlaanderen N°10, editie 2012

Jaarboek Architectuur in Vlaanderen N°10

editie 2012

Vlaams Architectuurinstituut

Als lid van de redactieraad van het architectuurboek schreef Dirk Somers de tekst Gemeenplaats en classicisme (pp.177-189).

De tekst beschrijft hoe postmoderne reflecties over classicisme geherinterpreteerd kunnen worden in relatie tot de alledaagse stad.

Gemeenplaats en classicisme

terug naar bovenbouw back to bovenbouw