Living the exotic everyday

Publicatie naar aanleiding vanĀ The House of the Explorer, een tentoonstelling over de praktijk van Bovenbouw georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut in deSingel. Met co-auteurs Bart Verschaffel en Maarten Van Den Driessche.

ISBN 9789492567130

Living the exotic everyday

terug naar bovenbouw back to bovenbouw